top of page

My Journal

Tôi vốn hèn mọn như cỏ dại, chữ nghĩa không đầy một cái lá . Nhưng …bia đá còn biết đau thì cho dù là cỏ dại . Tôi cũng có những niềm vui, nỗi buồn riêng của tôi . Hát một tình khúc, làm một bài thơ . Trước hết là để giải tỏa bớt nỗi thống khổ của chính mình, sau nữa là để tìm, để tặng người …tri kỷ . Vô lý trời đất rộng bao la, bao nhiêu tỉ người, không có lấy một người cùng cảnh ngộ để chia sớt với mình ? Dù là những điều hèn mọn nhất ?

Ðời sống ở đây dễ làm cho tôi …điên . Hoặc trở thành bệnh hoạn . Cả hai điều, tôi đều không muốn . Chúa cho tôi một giọng hát, dù không ra gì . Ðó là một …Ân Sủng . Bạn bè cho tôi một cơ hội, mảnh đất nhỏ nhoi trên báo, để tôi có dịp ghi lại những gì đến và đi trong đời sống tôi . Ðó là một hạnh phúc . Dĩ nhiên, không phải bất cứ bài nào tôi hát, cũng được mọi người thích . Không phải bất cứ bài viết nào của tôi, cũng được mọi người khen . Tuy vậy tôi không thể làm khác hơn được là bởi vì …con người tôi nhu thế . Tôi hay mọi người, đều có những cái tốt hay xấu . Ðều có đầy đủ . Hỉ - Nộ - Ái - Ố - Ai - Lạc -Dục . Có điều, nói rất thật thà, tôi sợ làm điều xấu, tôi sợ xấu hổ khi nhìn mặt mình trong gương . Ðôi khi tôi nghĩ: Ðó cũng chưa hẳn là điều tốt . Nhưng tôi vẫn sợ và vẫn tránh, cố sức tránh để khỏi phải ân hận, để không phải né tránh cái nhìn của người đối diện .

Tôi là một người có nhiều khuyết điểm . Không thù, giận ai, không dám hại ai (dù chỉ là ý nghĩ trong đầu) . Không dám mong sự dữ cho bất cứ ai . Khi không làm được điều gì cho ai, tôi áy náy không yên đến độ quay ra giận chính mình . Tôi chưa bao giờ hơn thua với bạn bè . Ai muốn hơn, cứ tự nhiên . Ai muốn chửi, cũng cứ tự nhiên . Chẳng bao giờ tôi có ý kiến . Tôi nghe nhiều, rất nhiều nhưng hình như những điều đó không liên quan gì đến tôi . Bởi tôi chỉ được nghe qua người này hay người nọ . Thế thì tại sao tôi phải để ý . Sự im lặng cũng dễ gây ngộ nhận . Nhưng con người tôi vốn như thế . Như cuộc đời vốn không thể khác . Ðó là những khuyết điểm của tôi, làm tôi luôn luôn bị thiệt thòi .

bottom of page