U.S and International Pricing (U.S. Dollars)

All CD's are $20 with shipping included

All DVD's are $25 with shipping included

All LP's are $50 with shipping included

web designer Misa Mai © 1999-2015 Khanh Ly Productions. All rights reserved.

Music CD's

01. Ru Ta Ngam Ngui

02. Ru Em

03. Nguoi Ve Bong Nho

04. Goi Ten Bon Mua

05. Uot Mi

06. Tinh Xot Xa Vua

07. Roi Nhu Da Ngay Ngo

08. Bien Nho

09. Mot Ngay Nhu Moi Ngay

10. Mot Buoi Sang mua Xuan

11. Hay Cu Vui Nhu Moi Ngay

12. Tinh Sau

13. Nhung Con Mat Tran Gian

14. Nhu Canh Vac Bay

Bien Nho

 

web designer Misa Mai                                                                         1999-2021 Khanh Ly Productions. All rights reserved.