top of page

Music CD's

Bien Nho

U.S and International Pricing (U.S. Dollars)

All items will be personally signed by Khanh Ly.

 

All CD's are $20 

All DVD's are $25 

All LP's are $50 

Please add Shipping and Handling 

01. Ru Ta Ngam Ngui

02. Ru Em

03. Nguoi Ve Bong Nho

04. Goi Ten Bon Mua

05. Uot Mi

06. Tinh Xot Xa Vua

07. Roi Nhu Da Ngay Ngo

08. Bien Nho

09. Mot Ngay Nhu Moi Ngay

10. Mot Buoi Sang mua Xuan

11. Hay Cu Vui Nhu Moi Ngay

12. Tinh Sau

13. Nhung Con Mat Tran Gian

14. Nhu Canh Vac Bay

bottom of page